top of page

BlindSpot Illuminator

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

BlindSpot Illuminator lights up the very dangerous blindspot zone for the benefit of cyclists and drivers alike

Every year we see terrible accidents when busses and trucks turn. The BlindSpot Illuminator is an innovative and simple solution that can effectively reduce the number of accidents by warning cyclists about potentially fatal blind spots. The BlindSpot Illuminator is mounted on the vehicle and activated automatically when the driver indicates a turn. A bright light clearly marks the blind spot on the road so cyclists can move safely into the lorry driver’s field of vision.

The powerful LED light can be clearly seen, even in the brightest sunlight. The system automatically dims the light when it is dark, as the light needs to be clear without bothering other road users.

www.BlindSpotIlluminator.com

Faurskov Gods A/S ejer gennem datterselskabet Fairwood Innovation A/S det patenterede BlindSpot Illumintor.

BlindSpot Illuminator er oplysning af den dødsfarlige højresvingszone til glæde for både cyklister og chauffører

Hvert år oplever vi frygtelige højresvingsulykker, som burde være undgået. BlindSpot Illuminator er en innovativ og enkel løsning, der effektivt kan reducere antallet af ulykker ved at advare cyklisterne om den livsfarlige blinde vinkel. BlindSpot Illuminator monteres på lastbilen og aktiveres automatisk, når chaufføren blinker til højre. Et kraftigt lys markerer tydeligt den blinde vinkel på vejen, så cyklister kan placere sig sikkert i lastbilchaufførens synsfelt.

Det særligt kraftige LED-lys kan tydeligt ses, selv når sollyset er skarpest. Samtidig skruer systemet selv ned for lysstyrken, når det er mørkt, hvor lyset skal være tydeligt, men heller ikke genere den øvrige trafik

bottom of page